PT1000 Temperaturgivare

WebIQ AB har ett sortiment av PT1000 temperaturgivare som vi lagerför.
Kvalitetsmässigt i nivå med andra givare på marknaden, men till ett helt annat pris! Vi fokuserar på att hålla produkterna i lager, och leverera snabbt, oftast samma dag eller dagen efter order.
De produkter vi för närvarande lagerför är som följer:

PT1000 sortiment
En bild över våra olika PT1000 temperaturgivare